Александър Вутимски

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

***

 

 

Тия дни на нестихващи тръпки...
Ти вървиш със тревожни очи
и усещаш как твоята стъпка
неспокойно и бодро звучи.

 

Над света - като ехо от гръм -
тътне страшната вест за Испания.
И не можеш да срещнеш в мълчание
на Русия свободния полет.

 

Като ранен, предпролетен гръм
ще се пръсне снарядът от дните.
Ние знаем: ще видят очите ни
друг живот, по-просторен и волен!

 

О, светът е разтресен отвсякъде.
О, земята от всички страни
тръпне днес. - Стига вече да чакаме!
Накипял наш пожар, избухни!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Публикация в кн. „Скитникът и враните“, Александър Вутимски, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2005 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]