Бойко Пенчев

„Слизане в Египет“

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

 

ГРАДИНАТА НА КВАЗИМОДО

 

Бойко Пенчев

 

 

Тук лопатата открива птичи трупове,
удушени от прашеца на цветята.
Розите димят, нахвърляни на куп,
а мравките събират общото си тяло.

 

По обущата му лепнат цветовете,
под мишниците ризата е крехко бяла.
Вечер в чуждите нивя умилно гледа
как в зелените картофи се търкаля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 25. януари 2006 г.
Публикация в кн. „Слизане в Египет“, Бойко Пенчев, ИК „Жанет-45“, Пл., 2000 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]