Бойко Пенчев

„Слизане в Египет“

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

 

ЕСТЕСТВЕНА ИСТОРИЯ НА МАЛКИТЕ БРАТЯ

 

Бойко Пенчев

 

 

Светът не познавал малките братя,
не му се и говорело за тях.
Навярно сигурно защото
малцина са живите
видели гнездата им.
В здрачни усои и диви мочури,
в бархетени нощи,
в лагуни, където
като лилия над водите
слънцето никога в гняв не избухва.
Да, по такива земи малцина са ходили.

  Малкият брат заминава на екскурзия
  с нощница, сгъната на дъното на куфара.
  Ще го познаете и по това,
  че яде супата преди компота
  и много рядко обратното.

Папа Пий III разказва за същите,
че били хоросанът небесен
в кулата на Христа.
          Имат козинка, нежна при допир
          и кафява на пипане,
          като следобедният сън на един опосум.
          Съвокупляват се завити,
          понякога и в облаци.

(Перата им са доходен поминък,
пълнят с тях възглавници и шуби.
Кралят прати цяла бригантина
за дамите по Висла, Места, Двина,
Ком и прочие места загубени).

  Те са формата, която
  жали за изгубената цялост.

Няма как да разберем
какво си мислят,
освен по очите им,
когато са затворени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 25. януари 2006 г.
Публикация в кн. „Слизане в Египет“, Бойко Пенчев, ИК „Жанет-45“, Пл., 2000 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]