Бина Калс

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

В ИМЕТО НА ИДВАЩОТО ВРЕМЕ

 

Бина Калс

 

 

Възвестих водата в потоците на лятото
Венче си сплетох от уханните треви
Съзерцавах облаци и острови

 

С поезия белязах на птиците крилата
     И разширеното пространство

 

И Птерос стана Ерос
В името на идващото време

 

От капка дъжд от дъжд до капка
Отварям съдбовното писмо
За да ме видят всичките щурци
Със слънце върху устните да ме запомнят

 

На четири очи оставам с любовта
Избирам три неща
Които искам вечно да се случват

 

Колко много песни има в мен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. май 2011 г.
Публикация в кн. „12 часа Санторини“, Бина Калс, Изд. ателие „Аб“, С., 2011 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]