Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на автора

 

 

Извинявай

 

Марин Бодаков

 

 

богата и неясна красота:
гласът ми се сношава с лъвове,
тропическите сечища в сърцето
обрастват с гняв,
гняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]