Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Ти и аз

 

Пейчо Кънев

 

 

Ти влизаш в мен
като кухненски нож
в корема на мъртва риба

 

Моите вътрешности са твоята любов

 

Изкорми ме изхвърли
ги и ще можеш да се насладиш на останалото
на месото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 05. юли 2019 г.
Публикация в кн. „Последната вечеря“, Пейчо Кънев, Издателство за поезия „ДА“, С., 2019 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]