Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Краткотраен момент

 

Пейчо Кънев

 

 

През страничното стъкло на колата, в далечината,
зърнах сградата на Пентагона;
толкова много разрушение, излязло от такава красива форма,
би могло да накара дори и Евклид да заплаче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 05. юли 2019 г.
Публикация в кн. „Последната вечеря“, Пейчо Кънев, Издателство за поезия „ДА“, С., 2019 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]