Калоян Праматаров

поезия

Литературен клуб | съдържание | страницата на автора

 

ЧЕРНОГЛАВЦИ

 

 

Калоян Праматаров

 

    

   в пустите дворове зимата простира дните
   с присъщата на север деловитост,
   в небето средновековни силуети бродят - черноглави рицари от дим,
   замъците им - ята от жерави - в очите влитат
   като историята с мастиления си кинжал

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

 

Електронна публикация на 14. август 2021 г.
Публикация в кн. „Дайни“, Калоян Праматаров, редактор: Марин Бодаков, Изд. „Сонм“, С., 2017 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]