Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

ДЕТСКИ ИГРИ I

 

Рада Панчовска

 

 

Построиха замъка на крайчеца
        на сянката от плажния чадър.

 

От досада ги наблюдавах. Дяволска работа.
Сега ще стана и ще стъпя право по средата.

 

Това със сламената шапка ме погледна
машинално, вдигна длан
и я стовари върху куличката пясък.

 

Очите ми се насълзиха. Варварин такъв!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. юни 2004 г.
Публикация в кн. "50 стихотворения", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]