Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

СЛЕДОБЕДЪТ

 

Рада Панчовска

 

 

Повикаха я от ъгъла и тя дойде.
Единият я погали, целуна й ухото и я пусна.
Другият я уцели с точен удар в корема,
натиснаха я към земята.

 

Тя ги гледаше в очите, опита да се мята,
не искаше да разбере,
че съпротивата е безсмислена.

 

Обесиха я на близкия клон.
Преместих погледа си от прозореца.
Разтворих книгата, отпих от чашата си кафе.
Деца. Какво е за тях животът, котки много.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. юни 2004 г.
Публикация в кн. "50 стихотворения", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]