Тони Морисън

проза

Литературен клуб | преводна художествена литература | нобелисти

 

   

  Романи:

   

  • Из „Възлюбена“
  •  

    

    

   Превод от английски: Жаклина Хаимова

    

    

    

    

    

    

  • Из „Джаз“
  •  

    

    

   Превод от английски: Анна Христова

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]