Тони Морисън

проза

Литературен клуб | преводна художествена литература | нобелисти

 

   

  Романи:

   

  • Из „Възлюбена“
  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Превод от английски: Жаклина Хаимова

    

    

    

    

    

    

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]