Тони Морисън

проза

Литературен клуб - над 20 години! | преводна художествена литература | нобелисти

 

     

    Романи:

     

    • Из „Възлюбена“
    •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Превод от английски: Жаклина Хаимова

       

       

       

       

       

       

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]