Наоми Шихаб Най

поезия

Литературен клуб | азбучен каталог | страницата на авторката

 

Трябва да внимаваш

 

Наоми Шихаб Най

 

Превод от английски: Христина Керанова

 

 

Трябва да внимаваш, когато говориш.
Някои уши са тунели.
Думите ти ще влязат вътре и ще се изгубят в тъмното.
Други са плоски сита като ония, които използват
търсачите на злато.
Каквото казваш ще го изхвърлят с камъните.
Дълго ще търсиш, докато намериш точните уши.
Дотогава, говори на птици и лампи,
c търпелив парцал търкай в кръг до блясък,
и бавно, постепенно вероятността нараства,
че когато откриеш такива уши,
те вече ще знаят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 19. февруари 2021 г.

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]