Бронислава Волкова / Bronislava Volková

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

 

КОГАТО НАКРАЯ СТАНЕМ

 

Бронислава Волкова

 

Превод от английски: Димана Иванова

 

 

любов която по природа сме –
а след това
и безкрайност:
вечно създаваща – завинаги създадена
изначално трансцендентна
непрестанно стремяща се към другост
в своята еднаквост
вселена без граници сме.
Като вода
и танц, носещ се плавно
ние сме капка от небето
за тези от нас, които копнеят да пият от нея.

 

Блумингтон, април 94

 

 

 

 

 

 

WHEN WE FINALLY BECOME

 

Bronislava Volková

 

 

 

 

the love that we truly are –
then
we are infinity:
ever creating – ever created
ever transcendent
ever reaching for otherness
in sameness
we are
a boundless universe.
Like water
like a gentle flowing dance
we are a drop of heaven
for those of us willing to drink.

 

Bloomington, April 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 10. септември 2010 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]