Димана Иванова

литературна критика

Литературен клуб - над 20 години! | публикуване | Рубрика „Присъствия“

 

Димана Иванова

 

         Димана Иванова (1979, Варна). През 2003 г. се дипломира в Софийския университет „Свети Климент Охридски” като магистър-филолог с две специалности – славянска филология с профил чешки език и литература и френска филология. Два пъти е носител на наградата за млади чешки преводачи от конкурса „По стъпките на Григор Ленков”, организиран от Чешки център в София – 2002г. за превод на разказа „Калокагатия” на Франтишек Гелнер и 2006г. за превод на поезия на Катержина Рудченкова, Луиза Новакова, Радек Малий и Радек Фридрих. Автор е на множество преводи в литературния печат и на превода на книгите „Светият демон” (изд. „Ерго”, 2011) на Петер Били от словашки език и „Една дълга нощ в Бискупов” (изд. „Жанет-45”, 2011) на Тереза Рийдълбаухова от чешки език. Член е на редакционния съвет на сп. „Българи” в Прага и на Синдиката на чешките журналисти. Автор е на поетичната книга „Покана за баща” (изд. „Ерго”, 2012). Нейни стихове са преведени и публикувани на английски език. Доктор по сравнително литературознание на Карлов университет в Прага.

 

 

 

©1998-2019 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]