Бронислава Волкова / Bronislava Volková

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

 

ТИ СИ МОЯТА ЛЮБОВ, СРОДНА ДУША,

 

Бронислава Волкова

 

Превод от английски: Димана Иванова

 

 

моя ангел и дете.
Ти си всичко за мен, душа и живот.
Ти си сладостта на битието в самата нежност.
Ти си всемирното спокойствие.
Ти и аз сме безмълвно и безстрастно единство.
Простотата на ядрото сме, съществото
на съществуването, вечното пътуване, израстване, стоене
вечност на движението в застиналото настояще сме.

 

 

 

 

 

 

YOU ARE MY LOVE, MY SOULMATE,

 

Bronislava Volková

 

 

 

 

my angel, my child.
You are my ‘all there is’, my soul, my life.
You are the sweetness of my being in gentleness itself.
You are the peace that enfolds me everywhere.
You and I are one without word, without passion.
We are the simplicity of the core, we are the being
of the being, the everflowing, evergrowing, everstaying
eternity of motion in the stillness of a presence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 10. септември 2010 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]