Бронислава Волкова / Bronislava Volková

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | публикуване

 

 

АЗ СЪМ КУЛА В НЕБЕСАТА

 

Бронислава Волкова

 

Превод от английски: Димана Иванова

 

 

прикована към земята
Горещата страст на прецъвтяло дърво съм.
Безнадеждно изгубено куче, евтина
платена на този, който като слънцето,
не напусна дома си в правилния момент.
Звъня настойчиво и чукам на затворена врата.
Не знам как да прекрача прага и да се събудя в поле.
Не знам как да премина от съня в действителността.

 

 

 

 

 

 

I AM THE TOWER INTO THE HEAVENS

 

Bronislava Volková

 

 

 

 

chained to the earth
I am the warm passion of a withered tree.
I am a bitterly stray dog, I am the cheapness
paid to the one who, like the sun,
did not leave his house at the right moment.
I sound an alarm and knock on a closed door.
I don’t know how to cross the threshold and
dream wide in a field.
I don’t know how to exceed a dream and become
a reality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 10. септември 2010 г.
©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]