Атила Илхан (1925-2005)

поезия

Литературен клуб | преводна художестгвена литература | страницата на автора

 

беглец от дъжда

 

Атила Илхан

 

Превод от турски: Несрин Исмаил

 

 

хвани ръката ми, иначе ще падна
една след друга ще паднат звездите иначе
ако съм поет ако ме познаваш
ако знаеш как боя се от дъжда
ако очите ми са пред лицето ти
хвани ръката ми, иначе ще падна
дъждът ще ме отвее иначе

 

ако в нощите дочуеш някакво пулсиране
тревожно бързам да избягам от дъжда
минавам по Сарайбурну
ако е вечер, ако е септември, ако съм измокрен
не би разбрала че си ме видяла може би
ще плачеш скришно-скришно наранена
ако съм сам, ако съм сторил грешка
хвани ръката ми, иначе ще падна
дъждът ще ме отвее иначе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължи

 

 

 

Електронна публикация на 12. октомври 2015 г.

г1998-2015 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]