Владимир Градев

философска критика

Литературен клуб | философия | азбучен каталог

 

      Проф. Владимир Градев е преподавател в катедра "История и теория на културата" на СУ "Св. Климент Охридски". От декември 2001 е посланик на България при Светия престол. Той е автор на книгите "Силите на субекта" (1999), "Прекъсването на пътя" (2000) и "Политика и спасение" (2005).

©1998-2020 г. Реферирано електронно издание „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]