Бойко Пенчев

„Слизане в Египет“

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЕЗИКА

 

Бойко Пенчев

 

„20 оки ирмик-семидол, 10 оки масло,
10 оки мед, 5 оки мляко“
          рецепта за халва, Г.С.Раковски

 

 

 

Сладкото е нафора за слабоволни,
лепкав спомен за изгубена държава.
О, какво блаженство баклавата носи,
също ябълката печена със захар.

 

После идва неизбежната вода -
ангелите във устата ти измират...
Пуст език, като перо от гарван вял...
Болгарский блудкаш, какви ти тук акриди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 25. януари 2006 г.
Публикация в кн. „Слизане в Египет“, Бойко Пенчев, ИК „Жанет-45“, Пл., 2000 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]