Кристина Йорданова

литературна критика

Литературен клуб | Рубрика „Присъствия“ | публикуване

 

 

         Кристина Йорданова е бакалавър по Българска филология и магистър по Литературознание в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има много бройни публикации във в. „Литературен вестник“, в. „Култура“, сп. „Книгите днес“, сп. „Литературна Академия“ и др. Има публикации и в различни научни сборници. Изследователските й интереси са в областите на културологичните изследвания, изследванията на рода, психоанализата, наратологията и деконструкцията. Редактор на рубриката за оперативна критика „Присъствия“, част от електронното издание „Литературен клуб“. През февруари 2009 г. защити успешно докторска степен към катедра „Българска литература“ на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. От есента на 2009 г. е асистент по нова българска литература в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]