Таня Гергова

есеистика

Литературен клуб - 20 години! | страницата на авторката | публикуване

 

ЛИТЕРАТУРНИ ЗАНИМАНИЯ НА УЧЕНИЦИ

 

(няколко предварителни думи)

 

 

 

          Тези текстове са на хора, за които литературното занимание е частната им разправа със скуката. Текстовете нямат повече от самото намерение да бъдат написани и често авторите им са отказвали да ги прочетат. Темите им обаче поразително си приличат, макар учебното есе, какъвто е жанрът, съвсем да не изисква такова развиване. Повечето от тях откриват проблем. От гледна точка на тази проблематичност си позволявам да търся изява за тях.

 

 

 

Таня Гергова,
преподавател по литература във
Френската езикова гимназия - София

 

 

Електронна публикация на 30. юни 2003 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]