Венцеслав Константинов

литературни етюди

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

ФЛЕЙТАТА НА СЪНЯ. ЛИТУРАТУРНИ ЕТЮДИ

 

Венцеслав Константинов

 

Корица на книгата. Снимка: Ciela.bg

Публикация в кн. „Флейтата на съня. Литературни етюди“, Венцеслав Константинов, Изд. „СИЕЛА“, С., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]