Денис Коробко

литературна критика, теория на медиите

Литературен клуб | безкрайният роман „3,14“ | страницата на автора

 

 

ЕСТЕТИКА НА ДИГИТАЛНАТА ЛИТЕРАТУРА

 

 

Денис Коробко

 

 

 

 

Електронна публикация на 10. ноември 2009 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]