Елисавета Багряна

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно издание за литература в България!

 

 

 

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, 2002 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]